Introductie

Mijn naam is Tako Popma. Onder de naam Link-EU werk ik als adviseur gespecialiseerd in projecten gefinancierd door de EU. De kern van mijn werk is het mogelijk maken van samenwerking tussen partijen uit verschillende landen - voor kennisuitwisseling, onderzoek en investeringen.

Mijn expertise betreft projectontwerp en consortiumontwikkeling van EU projecten, het opstellen van EU-subsidieaanvragen en projectmanagement. Rond thema's als duurzame energie, mobiliteit, circulaire economie, natuurbescherming en klimaat. Daarnaast heb ik veel Europese subsidieprogramma’s ondersteund op het vlak van programma-ontwerp, evaluatie & monitoring en capacity building.

In mijn werk kan ik bouwen op een uitgebreid netwerk van EU-experts in Nederland en daarbuiten. Graag zet ik mijn expertise in om de meerwaarde van Europese samenwerking binnen het bereik van uw organisatie te brengen. Making Europe work for you!

Menu introductionMenu servicesMenu projectsMenu contact nederlands english introductie diensten projecten contact introduction services projects contact home home