Projecten

Link-eu voerde recent de volgende projecten uit:

Projectmanagement Labour Plus
Gemeente Nieuwegein (2013 - 2015)

Ontwikkelen EU-programma INTERREG Europe
INTERREG Europe Joint Secretariat - Lille, Frankrijk (2013 - 2014)

Ontwikkelen en management Europese samenwerkingsprojecten
Hoogheemraadschap Schieland & de Krimpenerwaard (2014 - 2018)

Programma-evaluatie expert
URBACT programme Secretariaat - Paris, Frankrijk (2016 - 2017)

REFERENTIES

Menu introductionMenu servicesMenu projectsMenu contact nederlands english introductie diensten projecten contact introduction services projects contact home home