Ontwikkelen en management Europese samenwerkingsprojecten

Het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard (HHSK) is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de stad Rotterdam en omgeving (www.hhsk.nl).

Link-EU adviseert HHSK bij het identificeren van kansen voor Europese samenwerking en financiering, het opzetten van internationale consortia, project ontwerp en het opstellen van financieringsaanvragen voor Europese projecten. Dit heeft onder andere geresulteerd in het opzetten van 2 succesvolle Europese samenwerkingsprojecten onder leiding van HHSK.

Het project USAR ontwikkelt innovatieve technieken om baggerslib op te werken tot een bruikbare grondstof voor bouw en civiele werken. Het project SPONGE 2020 betreft de uitvoering van klimaat adpatatiemaatregelen met maatschappelijke participatie in 8 dichtbebouwde stedelijke gebieden in Europa. Beide projecten worden gefinancieerd door het Europese INTERREG 2 Zeeën programma en lopen van 2016 tot 2020.

Voor het project SPONGE 2020 verzorgt LInk-EU ook het projectmanagement.

 

terug

Menu introductionMenu servicesMenu projectsMenu contact nederlands english introductie diensten projecten contact introduction services projects contact home home