REFERENTIES

Link-EU heeft opdrachten uitgevoerd voor de volgende organisaties:

Europese samenwerkingsprogramma's:

Provincies en regionale overheden:

Gemeenten en lokale overheden:

Universiteiten en kenniscentra:

Nationale overheden:

terug

Menu introductionMenu servicesMenu projectsMenu contact nederlands english introductie diensten projecten contact introduction services projects contact home home